ආත්ම වංචාවෙන් මිදෙමු

තමන් විසින් තමන්ගේම සිතට වංචා කිරීම ආත්ම වංචාවයි. තමා විසින් තමන්ව රවටා ගැනීම අප අතර වැඩි වශයෙන් පැතිර ඇති දුර්වලකමකි.

එහෙත් ජීවිතය ගැන අවබෝධයකින් ජීවත්වන මන උස්සයින් අතර මෙවැනි දුර්වලතා නොමැත.

1. තමා දැන දැනම තමන්ගේ ජීවිතය වරදේ යොදවමින් අන්‍යයන්ට එහි අනිත් පැත්ත පෙන්වන්නට උත්සාහ ගන්නේ ඇයි?

2. අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරමින් ඊර්ෂ්‍යා කරන්නට එපා යැයි අනුන්ට කියන්නේ ඇයි?

3. තමන් ධර්මයෙහි නොපිහිටා අනුන්ට යුක්තිය ගැන බණ කියන්නේ ඇයි?

4. තමන්ගේ සිත රවටා ගැනීමට තමන්ම මහන්සි ගන්නේ කුමකට ද?

මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ඔබේම සිතෙන් අවංකවම විමසා බැලීමෙන් ආත්ම වංචාව සිතෙන් දුරු වී යන්නේය.

තමන්ගේ සිත හැඩ ගස්වා ගැනීමට තම සිතට අවංක වීම උතුම් ක්‍රියාවකි. උගුරට හොරා බේත් විදින්න පුළුවනි. නමුත් බේත් බොන්න බැහැ. ඔබේ චරිතය හැඩගස්වා නොගෙන අනුන්ට ඔවදන් දෙන්න යන්න එපා. ඔබ ඔබට වංචාකාරයෙක් වීමෙන්, ඔබ ඔබට ද්‍රෝහීවීමෙන්, ඔබ ඔබට නිවටවීමෙන්, පිරිහෙන්නේ ඔබේම ජීවිතය බව සිතන්න. ඔබ ඔබට අවංක වන්න. දිනපතා ඔබේ ඇති වැරදි ගණන් බලා එයින් එක් වරදක් හදාගන්න. ඔබේ ජීවිතය ඒ මොහොතේ පටන් සාර්ථකත්වය කරා ගමන් ගනීවි. ඔබට ‘ආත්ම දමනය’ කළහැකි වේවි. ඔබේ ජීවන යාත්‍රාව නියම මාර්ගයේ හසුරුවා ගෙන පැද යන්නට ඔබට ශක්තිය ලැබේවි.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා, 1979 දෙසැම්බර් 1