කරැම ලෙඩ

ඉස්සර කාලේ වාහන නොතිබුණු නිසා කිසිවෙකු වාහන අනතුරකින් මළේ නැත. වැඩි දෙනා මළේ පණු රෝග, වසංගත, සර්ප විෂ, විෂබීජ නිසා සහ දරැවන් ලැබෙද්දී ය. එසේ මළේ විෂබීජ නාශක, බෙහෙත් විදින කටු, ලේ දීමේ ක්‍රම, ශල්‍යකර්ම සඳහා එක්ස් රේ, යකඩ පෙනහැල්ල යනාදිය නොතිබුණු බැවිනි.

දැන් බෙහෙත් හා උපකරණ නිසා ආයු දීර්ඝ කරගත හැකි වී තිබේ. පෙර කරැමය නිසා වලිප්පුව, පිටගැස්ම ආදී රෝග වලින් ළමයි මිය යන්නේ නැත.

වැසිකිළි ක්‍රමය නිසා පාචන, කොකුපණු හා වෙනත් රෝග රාශියක් අතුරැදහන් වී තිබේ. බොහෝ රටවල මැලේරියා වසංගත හා බරවා යන රෝග ගැන ලකුණක් හෝ නැත.

එහෙත් නූගත් ජනයා තමන්ට ලෙඩ දුක් කරන යකුන්, ප්‍රේතයින්, ග්‍රහයින් හා ඇති පෙර කරැම විපාක ගැන සිතමින් හා කියමින් කාලය කා දමති. නුවණ ඇති ජනයා හදවත් බද්ධ කරමින් මරණාසන්න අයට ජීවිතය දානය කරති.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා, 1983 අගෝස්තු 1

Advertisements