වාද කරන සැමියාට …

ඔබේ සැමියා නිතරම වාද කරන අයෙක් නම් ඔහු කැපී පෙනීමට, ලොක්කා වීමට, අවධානය තමන් වෙත අද්දවා ගැනීමට මාන බලන කෙනෙක් බව තේරුම් ගන්න.

ඔහු වාදයෙන් පරදින්නට සතුටු නැත. පරාජය ඔහුගේ බොරු සෝබනයට, පුහු අහංකාරකමට, මානයට තැබූ ගින්නක් හා සමානය.

එවැනි ස්වාමිපුරුෂයෙක් සමාජ ආශ්‍රයෙන් තොරව හැදුනු වැඩුනු අයෙකි. ඔහු ක්‍රීඩකයෙකු නොවේ. නොයෙකුත් ක්‍රීඩා වලට කැමති පුද්ගලයා දිනුම් පරාද දෙකටම සමසේ මුහුණ දීමට ඉගෙන ගනියි.

වාදයේ දී කටින් ගසා ජය ගැනීමට වෑයම් කරන්නා වාද කිරීම ගැන නොදන්නෙකි. සමහරු තර්කයට පිළිතුරු දීමට බැරි වූ තැන ඒ වෙනුවට “කුණු බිත්තර” දමා ගසති. කුණු බිත්තර දමා ගැසීම තර්කයට පිළිතුර නොවේ.

නිතරම වාදකරන පුද්ගලයා අඥානයෙකි. ඔහු හෝ ඇය තමන් නොදන්නා බව නොදන්නෙකි.

එවැනි අයට අනුකම්පා නොකරමු. මෛත්‍රී කරමු.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 පෙබරවාරි 15, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

Advertisements

One comment on “වාද කරන සැමියාට …

Comments are closed.