තෑගි දීම

අපේ දරුවන් යොමු කරන්න ඕන ආශාවකින් පාඩම් කරන්න.

පාඩම් කළොත් අහවල් තෑග්ග අරන් දෙනවා. අහවල් කමිසය අරන් දෙනවා. අහවල් බයිසිකලය අරන් දෙනවා යයි කීම වැරදියි. එවිට අර තෑග්ගට ඇති ආශාව නිසා පාඩම් කරනවා මිස ඉගෙනීමට ආශාවක් ඇති වෙන්නේ නෑ.

හුඟක් දෙනෙක් දෙමව්පියන්ගේ බලකිරිමෙන් කරදරයෙන් බේරෙන්නයි පාඩම් කරන්නේ.

ඥානවන්තකම, බුද්ධිමත්කම ලබා ගැනීමේ වටිනාකම දන්නවා නම් අපේ දරුවන් බොහෝ දෙනෙක් ඉතා ඕනෑකමින් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්නවා.

නූගත් අයට සීමා වී තිබෙන්නේ බර වැඩ, එහෙම නැත්නම් මොළය පාවිච්චි නොකර කරන වැඩ කරන්නයි. අනුන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නයි.  අනුන් ගෙන් ඇනුම් බැනුම් අහන්නයි. දුප්පත් ජිවිත ගෙවන්නයි.

ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් බුද්ධිමත් ඥානවන්ත සරුසාර ජීවිත ගත කරන අයගේ තත්වයට ළමුන් හට පත්වෙන්නට බැරි බව තේරුම් කර දෙන්නට ඕනෑ.

සුමනදාස සමරසිංහ

Advertisements

One comment on “තෑගි දීම

Comments are closed.