සමච්චල්

දෙමාපියන් හැරෙන්නට සිටින වැඩිහිටියන් සිරිතක් වශයෙන් අප සමාජයේ ළමයින්ව සමච්චලයට භාජනය කරනවා.

ඉගෙන ගන්න වයසේ අයට පවා අඩුපාඩු පෙන්වමින් අඩුපාඩු සකස් කරගන්න නෙමේ පාච්චල් කරල සමච්චලයට ලක්කරලා එයාට හීනමානයක් දීම ප්‍රශ්න විසඳීමට මාර්ගය නොවේ. ප්‍රශ්න විසඳීමට නම් කරුණාවන්ත විදියට වැරැද්දක් බව අවබෝධ කරලා දරුවන්ට මග කියා දෙන්න ඕන. බොහෝ වේලාවට කෙරෙන්නේ මනෝවිද්‍යාව හෝ මිනිස් සිත පිළිබඳව කිසිම දැනීමක් නැති අය තමන්ට ඕන විදියට නැත්නම් තමුන් හැදිච්ච විදියට, තමන්ට විඳින්නට සිදුවුන ගැහැට තවත් කෙනෙක් පිට පැටවීමයි.

අපට විඳින්නට සිදුවන කරදරයක් තවත් කෙනෙකුට විඳින්නට සැලැස්වීම වැරදියි. බොහෝවිට “අපි මේ තරම් කටයුතු කරන්නේ ඉගෙන ගෙන නෙමෙයි,” කියන දෙමව්පියන් ඉන්නවා. අද අපි ජීවත්වෙන්නේ ඉගෙනීම අතිශයින් දියුණු යුගයක. මේ වගේ බුද්ධිය මෝරන්න, මේ තරම් ගැඹුරු විෂයයන් රාශියක් ඉගෙන ගන්නට හැකිවුන කාලයක් මිනිස් ඉතිහාසයේ සඳහන්ව නෑ. ඒ උගත්කම එන්න එන්නම වැඩි වශයෙන් ගැඹුරට හදාරන්න අවශ්‍ය යුගයකට පිවිසලා අපි ඉන්නේ.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 අගෝස්තු 1 චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

Advertisements

3 comments on “සමච්චල්

 1. Priyantha Fernando says:

  Dear Ms.Gayani Samarasinghe,

  I am a real admirer of Mr.Sumanadasa Samarasinghe. I have read 11 publications of his. Do you all have discussions/consultations as Mr.Samarasinghe had been having earlier? I am really interested on this subject & follow his recommendations thoroughly. Thank you very much for your postings & I look forward to correspond with you all in future also. From where could I purchase your periodical “MANASA”? I live in Battaramulla area.

  Wish you all a success,

  Priyantha Fernando

 2. Transylvania says:

  දියුණු සමාජ වල මෙය දකින්නේ ළමා අපයෝජනයක් ලෙස​ට

Comments are closed.