බිත්තර වැපිරීම

ධනය බෙදී යන ආකාරය ගැන ඇතැම් අය වාද විවාද කරති.

ඕනෑම දෙයක් බෙදීම නිසා දුර්වල වන්නේය. වැඩි කිරීම සහ එකතු කිරීම නිසා දියුණු වන්නේය.

ධනය බෙදනවා වෙනුවට ධනය ආයෝජනය කළ යුතුය. එය හරියට බිත්තර වී තමන් ළඟ ගොඩ ගසාගෙන නොසිට වැපිරීම වැනිය.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 ඔක්තෝබර් 1 චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

මම ඉත්තෙක් වී සිටියෙමි

කලකට පෙර මම දාන් ලෑල්ලේ ඉත්තෙක් වී සිටියෙමි.  එක එක්කෙනා අදින අදින පැත්තට මම ඇදී ගියෙමි.

වතාවක් කෙනෙක් මාව ඉදිරියටම තල්ලු කරගෙන ගියේය. මම ද ඉතා සතුටින් කොටුවෙන් කොටුව පනිමින් ඉදිරියටම ගියෙමි.

මේ අතර මාව තල්ලු කරපු පුද්ගලයා දාන් සෙල්ලම කියාදුන් මහත්මයා සමඟ අමනාප විය. ඔහු මාවත් පස්සට අදිමිනි ඉදිරි ගමන පස්සට හැරවීය. මම දාන් ලෑල්ලේ අන්තිම පේලියේ ඉතිරි වුනෙමි. මාව ඇදපු පුද්ගලයා දාන් අත පැරදී ඉරිසියාවෙන් හා පසුබෑමෙන් අධෛර්යමත් ජීවිතයක් ගත කරයි.

එදායින් පසු මට තව දුරටත් ඉත්තෙකු වී සිටීමට බැරි බව අවබෝධ විය. මම එක් එක් අයට ඕනෑ කරන කරන පැත්තට තල්ලු නොවෙමි.

එක එක වාද, එක එක විදියේ ඇදහිලි හා දේශපාලන උපක්‍රම වලින් පීඩාවට පත්වී සිටින මම තවදුරටත් ඔබේ ඉත්තෙක් නොවෙමි.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 පෙබරවාරි 15, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

අනාගතය පටන් ගන්නේ අදයි

අපි අද කරන දේ අනුව අපට අනාගත පල විපාක භුක්ති විඳීමට සිදුවීම සාමාන්‍ය නීතියයි. එහෙත් අනාගතයේ සිදුවිය හැකි යමක් අද අපිට කරන්නට සිදුවීමක් සත්‍යයක් විය හැකිය.

අනාගතයේ දී ඔබ ලබන්නට බලාපොරොත්තුවන ඉලක්කය වෙත ඔබේ ඇදී යෑම සඳහා ඔබ අද කරන වැඩ කටයුතු මහා පුදුම අන්දමින් ස්වයං ක්‍රියාකාරී භාවයකින් යුක්තව හැඩ ගැසේ.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 ඔක්තෝබර් 15 චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය