ඔබේ සිත

 • ඔබේ සිත හදා ගත යුත්තේ ඔබමය.
 • සිත හදාගන්න බැහැයි කීම ඔබේ තීරණයක් මිස සත්‍යයක් නොවේ.
 • දුක් ඕනෑ නම් දුක ගැනම සිතන්න.
 • සැප ඕනෑ නම් සැප ගැන සිතන්න.
 • මරණය ගැන සිතීමට පෙර හොඳින් ජීවත්වීම ගැන සිතන්න.
 • මරණය ගැන නොසිතුවත් මරණය නියමිත වේලාවට සිදුවෙනු ඇත.
 • එක නරක පුරුද්දක් ජයගන්න. එවිට ඉතිරිය පහසු වේ.
 • රෝගයකින් සුවය ලබන තුරු නිරෝගිකමේ අගය වැටහෙන්නේ නැත.
 • සිතේ කරදර අඩුවන තරමට එහි අගය දැනේ.
 • ඔබේ සිත තරම් උතුම් වස්තුවක් වෙන නැත.
 • එසේම එය සියළු දුකට හේතුවන නරකම වස්තුව ද කරගත හැක්කේ ඔබටමය.

-සුමනදාස සමරසිංහ, “මිනිස් හිතේ හාස්කම්” පොත් පෙළෙන්.

One comment on “ඔබේ සිත

 1. […] ඔබේ සිත […]

Comments are closed.