ධෛර්යය ගෙනෙන සිතුවිලි

කුමන සිතක් හෝ සත්‍යය ලබාගැනීමට සූදානම් වෙනතුරු එය ලබන්නේ නැත.

බලාපොරොත්තුව ජීවිතය සමඟ ගමන් ගනියි. එය නතරවන්නේ මරණයෙනි.

ප්‍රබල හේතූන් ප්‍රබල ක්‍රියාවන් සිදු කරයි.

නිහතමානී බව ඉහළම ගුණාංගයයි.

එක හොඳක් කිරීම තව හොඳක් ලැබීමට සුදුසු වන්නේය.

සෑම මනුෂ්‍යයෙකුගේම ක්‍රියාව යනු ඔහුගේම රූපය පිළිබිඹු කිරීමකි.

ජීවිතයේ එක්තරා නීතියක් ඇත. එනම් එක් දොරක් වැසෙන විට තවත් දොරක් ඇරේ.

වැඩකිරීම උත්තම වූත් පාරිශුද්ධ වූත් ක්‍රියාවකි.

හොඳ වැඩ කිරීමේ දී මහන්සිය ගැන නොතකන්න.

ඔබේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ඨ නොවූවා නම් දිගටම බලාපොරොත්තු වලින් සිටින්න.

ඔබ සඳහා ඔබට කරගත හැකි දෙයක් අමුත්තෙක්ගෙන් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු නොවන්න.

ඥානවන්ත ලෙස බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්නාට ඉතා දුෂ්කර අවශ්‍යතාවයක් වුවත් ඉටුකර ගත හැක.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 පෙබරවාරි 1, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

Advertisements