හොස්ස ළඟින් මැස්සෙක් ගියා ද?

ඔබට හොස්ස ළඟින් මැස්සෙක් ගිය සැනින් තරහ ඇවිස්සේ නම් එය ඔබේ මෝඩකමේ ලක්ෂණයකි.

ඔබව තරහ ගැස්වීමට ඕනෑම මෝඩයෙකුට පුළුවන. ඒ ඔබ එම මෝඩයාටත් වඩා අන්ත මෝඩයෙකු නිසාය.

උගතෙකු වීම යනු ඥානවන්ත වීම නොවේ. උගතා ඥානවන්තයෙකු ද වෙන්නේ ඉවසීම, කරුණාව, දයාව වැනි ගුණාංග නිසාය.

තරහ ගැනීම වහාම ප්‍රතික්ෂේප කරමි.

තරහ ගැනීමට ලැජ්ජා වෙමි.

කේන්ති යෑම මෝඩකමේ ලක්ෂණයකි.

තරහ බාර නොගෙන සිටීමට පුරුදු වෙමි.

කෝපය ප්‍රදර්ශනය කිරීම තිරිසනුන්ගේ ක්‍රියාවකි. මම මිනිසෙකි. මන උස්සයෙක්මි.

මම කෝපවුනේ මගේ අහංකාරකම නිසාය. මම නිරහංකාර වෙමි.

මම කෝපවුනේ මගේ උද්දච්චකමටය. මම උද්දච්ච නොවෙමි.

මම අනුන්ගේ කෝපයට අනුකම්පා කරමි.

මගේ සිත මගේය. මගේ දේ වලට අනුන්ට ඇඟිලි ගැසීමට මම ඉඩ නොදෙමි.

මගේ ඉවසීමෙන් මම අන් අය පුදුමයට පත්කරමි. ඔවුන්ගේ කෝපය මගේ නොවේ.

එම්බා කෝපය! අදින් පසු තොප තොපට ඕනෑ තැනකට ගියාට මට කම් නැත. මම තොප සමඟ මෙතෙක් තිබූ යහළු විශ්වාසකම් අදින් අවසන් කරමි. ඔබ ආශ්‍රයට සුදුසු කෙනෙක් නොවේ. ඔබව ඇසුරු කළ අය හිරගෙවල් වල දුක් විඳිති. මෙලොව අපායක් කරගෙන සිටිති.

කෝපයෙන් පිපිරෙන අයෙකු දුටුවිට තමා හැකි තරම් සංසුන් විය යුතුයි. ඔබේ සංසුන්කම වහා ඔහු තුලට ඇතුල්වන බව සිතන්න. එවිට ඔබ පුදුමයට පත් කරමින් අර කෝපකාරී පුද්ගලයා සංසුන් වෙයි. මෙය වහා ඉටුවීමට නම් කාලයක් තිස්සේ සංසුන් සිතක් ඇතිකර ගැනීමට පුරුදු විය යුතුයි.

කෝපය ප්‍රදර්ශනය කරමින් කැත කතා කියන අය හෝ අඬ දබර කරන අයෙක් කටින් මට්ටු කරන්නට යෑම අහිතකරයි. සිතින් මෙත් පතන්න. ඔහු සංසුන්වන තුරු උපදෙස් දෙන්න යෑම භයානකය.

-සුමනදාස සමරසිංහ, 1979 පෙබරවාරි 15, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය

Advertisements

One comment on “හොස්ස ළඟින් මැස්සෙක් ගියා ද?

  1. Kenji @ Japan says:

    හ්ම්ම්…..මටත් ඉක්මනින් කේන්ති යන කෙනෙක් නිසා මෙය මට ඉතා වටිනවා.
    බුක් මාක් දමා නිතර කියවීමට සිතා ගත්ත.
    මෙවැනි වටිනා උවදෙසක් අප සමග බෙදාගැනීම ගැන ගයනි S ට ස්තුතියි…!

Comments are closed.