අන්තෝ ජඨා බහිජඨා

අභ්‍යන්තර වශයෙන් සිත තුල අවුල් හා බාහිර වශයෙන් ජීවිතය අවුල් කරගෙන කෙළවරක් නැති අවුල් වියවුල් වලින් පීඩිත වූ ජනයාගෙන් ලංකාවට අඩුවක් පාඩුවක් නැත. ඉතා හොඳින් සැපසේ ජීවත්වීමට හැකි මිනිස්සු අනුන් සමඟ ආරවුලක් ඇතිකරගෙනය. එසේ නැත්නම් තමන් ගැන වැරදි අදහස් ඇතිකරගෙන දුක්වෙති.

අභ්‍යන්තර අවුල් නැතිව බාහිර අවුල් අඩු කරගෙන ජීවත්වන්නේ ඉතා ටික දෙනෙකි. ඒ අය දිවා රාත්‍රී දැනුම, ඥානය හා දියුණුව ගැන වෙහෙස වෙති. මේ අයට ඉරිසියා කරමින් හා හැකිතරම් බාධා කරදර කිරීම සඳහා හොරකම් ඇතුළු වෙනත් කඩාකප්පල් වැඩ කරමින් හිරගෙවල් පුරවන අය ආදී වශයෙන් අවුල් පිට අවුල් ඇතිකරගෙන වාසය කරන ජනයා මුලා කරන්නට මාන බලන අය ද සිටිති.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1984 අගෝස්තු 1 වැනිදා

Advertisements