ඊලාම්, විප්ලවය හා සමාජවාදය

මෝඩකම නිසා රටෙන් කොටසක් බදා ගැනීමට අදහස් කරති. රටෙන් කොටසක් දුනහොත්, දෙන්නා ද, ලබාගන්නා හෝ උදුරාගන්නා ද සදාකල් සටන් කරමින් සටන් භූමියක ජීවත්වෙන්නෙකු වෙයි. සාමය ප්‍රිය කරන කිසිවෙකු ඊලාම් වලට පක්ෂ මෝඩයෙකු වන්නේ නැත.

****

විප්ලවය

කාල් මාක්ස් විසූ සමයේ සර්වජන චන්ද ක්‍රමයක් ලෝකයේ නොතිබුණි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රම ගැන ඔහු දැන සිටියේ නැත. එමනිසා වහල් ජීවිත ගත කළ කම්කරුවාට තත්වය වෙනස් කර ගැනීමට මඟක් තිබුනේ ලේ හලන විප්ලවයක් මඟින් පමණි.

අද එවැනි වහල් යුගයක් නැති වුවත් කාල් මාක්ස්ගේ බමුණු මත අනුව වැඩ කරන්නට තරුණයින් උසිගන්වන අය වැඩි දෙනාගේ බලය හා කැමැත්ත වෙනස් කිරීමට ගොස් තමන් ද වැනසී රට ද විනාශ කර දමති.

****

සමාජවාදය

සමාජවාදය යනු පන්ති භේදයකින් තොරව සමාජයේ කාටත් සියළුම සම්පත් සමසේ භුක්ති විඳින්නට ඉඩ ලැබීමය.

එහෙත් කතා කිරීමේ නිදහස, රටින් රට ගමන් කිරීමේ නිදහස, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, තමන් කැමති ව්‍යාපාරයක යෙදීමේ නිදහස නැති කරන ඒකාධිපති පාලන ක්‍රම වලට සමහරු සමාජවාදී යයි කියති.

සිතීමේ නිදහස තිබෙන තුරු එකම විදියකට නොසිතා විවිධ අදහස් විමසා බැලීම කළ යුතුය. එවිට සතුටු වන්නට කාරණා සොයාගත හැකිය. නැත්නම් නකුට සඟවා ගෙන සතුටු වීමට දෙයක් නොමැතිව ඉන්නට සිදුවේ.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1983 ඔක්තෝබර් 1