එදා සහ අද

මිනිහෙක් ඌරෙක් මරා ගැනීම සඳහා ඌ පසුපස එළවාගෙන ආවේය. ඌරා පන්සල් භූමියකට වැදී ආරාමයේ වැඩි සිටි රහතන් වහන්සේලා මැදින් දුවගෙන ගොස් පිටුපස කැලයට වැදුණි.

ඌරා පසුපස පැමිණි දඩයම්කරු පන්සල තුලට ඇතුල් වී මෙතැනින් ඌරෙක් ගියා දැයි රහතන්වහන්සේලා ගෙන් විමසීය. ඇත්ත කීවොත් මිනිසා ඌරා මරා දමා ප්‍රාණඝාත අකුසලය සිදුකර ගනී. තමන් වහන්සේලා ද සත්‍යය කීම නිසා එයට ආධාර අනුබල දුන්නා වන්නේය. එමනිසා රහතන්වහන්සේලා නිහඬව සිටියහ. මේ දුටු දඩයම්කරු ඌරා එතැනින් යන්නට නැතැයි සිතා ආපසු හැරී ගියේය.

ඒ එදාය. අද කතා නොකර සිටීමත් පවක් විය හැකිය.

අද නිහඬ වී සිටියොත් එහි අර්ථය නම් ඌරා එතැනින් දුව යන්නටම ඇතැයි දඩයම්කරුවා නිගමනය කරනු ඇත.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1984 පෙබරවාරි 1

Advertisements