ඔබ කොයිතරම් සංසුන් ද?

සංසුන් ගති ඇති පුද්ගලයා ආත්ම විශ්වාසය අධික පුද්ගලයෙකි. මහජනයා අතර ගැටී ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇසුරු කරන අන්දම ගැන ඔවුනට අත්දැකීම් තිබේ.

ඔබ තමන් ගැනම හිතන අයෙකුට වඩා අනුන් කෙරෙහි ද සැලකිලිමත් වන අයෙකු වේ නම් ඔබ ළඟ මනා සංසුන්කමක් ඇති වේ.

වගකීම් බාරගැනීමට සූදානම් පුද්ගලයා මහජන කටයුතු වලින් අධික විනෝදයක් ලබයි නම් සියල්ලෝම ඔහු වටා රොක්වීමට වහා සූදානම් වෙති.

අනුන්ගේ අවධානය ඔබ වෙත දිනා ගැනීම සඳහා ඔබ උස් හඬින් කතා කළ යුත්තේ කලාතුරකිනි.

අන් අය කලබල වී එකට එක කියාගෙන වාද විවාදයට යද්දී ඔබ වැඩියෙන් සංසුන් වීමට මතක් කරගන්න.

නිතරම ප්‍රසන්න මුහුණකින් ඉන්නේ දැයි විමසා බලන්නට අමතක නොකරන්න.

අනවශ්‍ය ලෙස කලබලවීමෙන් පසුව තැවෙන්නට සිද්ධ වේ නම් ඇයි අනවශ්‍ය ලෙසින් කලබල වෙන්නේ?

පටලැවිලි, ආරවුල් සහ අනුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන වැඩියෙන් කාලයක් සිතින් වැය කරන්නේ තමන් තුල සංසුන්බව අඩු අයයි. ඔබ වැඩියෙන් කාලය වැය කළ යුත්තේ ඔබේ ඉලක්කයන් කරා යන ඔබේ සැලැස්ම වෙනුවෙන්.

සංසුන් බව වඩවා ගත යුත්තකි. සංසුන් ව නිසා මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න පහසුවෙන් විසඳා ගැනීමේ හැකියාව ලැබේ.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1978 පෙබරවාරි 15

Advertisements