රටට වැඩ කරන්නට සිතමු

ධනවාදය භංග කිරීමට හා අධිරාජ්‍යවාදය තුරන් කර දැමීමට සටන් කරන්නට සිතීමට වඩා සැල්වීනියා වඳ කර දැමීමට හා මදුරුවා විනාශ කර දැමීමට වෙහෙසීම රටට ප්‍රයෝජනවත්ය.

*

රටට වැඩ කරන්නට හිතන අවංක අය රටේ වැඩ කඩාකප්පලක් කර දමන්නේ නැත.

*

ඇමෙරිකාව හා යුරෝපය උදාහරණ වලට ගන්නේ ඒවායේ ධනවත් අය සිටින නිසාය. ධනයට විරැද්ධ හිඟන රටවල් ගැන කීමට ඇත්තේ ඒවායේ මිනිසුන් ඉඩක් ලැබුණු විගස අන් රටවලට පැනගන්නා බවයි.

*

ඇත්ත හෙළි කිරීම හා මෝහන නිද්‍රාවෙන් අවදි කරවීම කත් ඇදීමක් නොවේ. හිඟන්නෙකුට කත් ඇදීමෙන් වෙහෙසට පත්වේ. ධනවතෙකුට කත් ඇදීමෙන් වෙහෙසට සරිලන ගාස්තුවක් ලැබේ.

*

තමන් ළඟ බෙන්ස් කාර් නැති නමුත් ඕනෑම කාර් එකක් අලුත්වැඩියා කරන්න දක්ෂ අය සිටිති. තම නිවස අතු පැලක් වුවත් මාලිගා වැනි මහා මන්දිර ඉදි කරන්නට දන්නා දක්ෂ මේසන්වරු සිටිති. ඔබට ඕනෑ දෙය දක්ෂයා ලවා කරගන්න. ඔහුගේ අඩුපාඩු බැලීමෙන් ඔබේ කාර්යය ඉටුකර ගැනීමට නුපුළුවන.

*

කාල් මාක්ස් හෝ වෙන ඔබ කැමති ඕනෑම කෙනෙක් කියන දේ පිළිගන්න. එය ඔබට ඇති එකම නිදහසයි. මම කියන්නේ මොනවා පිළිගත්තත් කමක් නෑ ඔබෙයි ඔබේ බිරිඳ හා දරුවන් ඇතුළු පවුලේ අය සඳහා අනුන්ට වහල් නොවී තමන්ගෙ උත්සාහයෙන් යම් ධනයක් හම්බ කරගන්න කියලයි.

-සුමනදාස සමරසිංහ

Advertisements