පුරුද්දකට වහල් වීම

මහා මෝඩ විදියට ජීවත්වීමට පුරුදු වූ අය තමන්ගේ මෝඩකම සමඟ ඉතා සතුටින් ජීවත් වෙති. එහෙත් ඔවුන් තුල සතුට නැත. සතුට ලැබෙන්නේ සියළු බිය සිතෙන් තුරන් වීමෙනි. මෝඩයා යනු බොහෝ දේ වලට බියක් දක්වන්නෙකි. නොදන්නාකම නිතරම බියට හේතු වේ.

මෝඩකම පුරුද්දක් කරගත් අය එයින් මිදීමට කිසිම උත්සාහයක් නොකරති. මෝඩයින් ළඟ නිතරම දැඩි අලසකමක් දක්නට ලැබේ. මහා උගතුන් අතර මහා මෝඩයින් සිටින බව ප්‍රකට රහසකි. ඔව්හු උගත්කමේ ඉහළට ගොස් ඇතත් කල්පනා කිරීමේ දී ඉන්නේ ළාබාල තැනකය. බොහෝ උගතුන් මහා මෝඩ වැඩකරන්නේ ඒ නිසාය.

තමන් සියල්ල දන්නා කෙනෙකු යයි සිතා සිටින සෑම කෙනෙක්ම මහා මෝඩයෙකි. එවැනි අය කිසිවක් දන්නේ ද නැත. දන්නවා යයි කියන්නේ වටහා ගැනීමටය. එහෙත් මෝඩයා පුරුද්දට හා පුහුණුවට ද කියන්නේ දැනීම යයි කියාය. දැනුම හා පුරුද්ද මෙන්ම පුහුණුව හා අභ්‍යාසය යනු වෙන වෙනම අර්ථ ගෙනෙන කරුණු වන්නේය.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1984 අප්‍රේල් 1

Advertisements