ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විසඳන මග

උප්පාද, ස්ථිති, භංග යනුවෙන් බුදු හිමියන් ඉදිරිපත් කළ ධර්මය වටහාගත හැකි නම් මිනිසාට තමන් හා සම්බන්ධ සෑම ප්‍රශ්නයක්ම ඉතා පහසුවෙන් විසඳා ගත හැකිය.

කෙනෙකුට යම් ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වී ඇත. එසේ උද්ගත වීමට මූලික වූ හේතුන් තමන්ටම සොයාගත හැකිය. එය පැවැත්මට හේතූන් සොයා ගැනීම පහසුය. තමා කිසිවක් නොකර සිටියත් ප්‍රශ්නය කලක දී භංග වී යන්නේය.

එහෙත් අසහනයකින් පෙලෙන පුද්ගලයෙකුට ඕනෑ කරන්නේ ක්ෂණික විසඳුමකි. එවිට ඔහු කළ යුත්තේ තම ප්‍රශ්නය පවතින්නේ කුමන හේතුන් නිසාදැයි සොයාබැලීමටය. ප්‍රශ්නය පැවතීමට හේතු වන කරුණු වලින් එකක් ඉවත් කළ විට ප්‍රශ්නයේ විනාශය ඉක්මන් වේ.

ළඟ දී ලැබුන උසස් නිලතල හා ධනය නිසා කෙනෙකු පෙරට වඩා අහංකාර විය. අහංකාර වීම නිසා පෙරට වඩා හතුරන් ඇති විය. හතුරන් නිසා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට බාධා හා නින්දා අපවාද වැඩිවිය.

බාධා කරදර නිසා මානසික අසහන පහළ වී ඇත. මේ සියල්ලම දීර්ඝ කාලයක් පවතින්නේ නැත. එහෙත් බොහෝ කාලයක් බවතින විදියට සදා නිමකොට ඇති ගොඩනැඟිල්ලක් වුවත් එහි අත්තිවාරම බුරුල් කිරීමෙන් වහා ඇද හැලේ. ඉහත කී අයගේ අසහනයට හේතු වූ ප්‍රධාන කරුණ ඔහුගේ අහංකාරකමයි. එය බිඳ දැමිය හැකි නම් ඒ නිසා ඉදි වූ යටි කූට්ටු වැඩ සමඟ සියළු අසහනයන් බිඳ වැටේ.

උපත ලබන සෑම තත්වයක්ම පවතින්නේ එයට ලැබෙන ආහාර අනුවය. ආහාර නොලැබේ නම් මේ ලෝකය පවතින්නේ නැත. අපේ අසහන වලට අපි ආහාර පමණක් නොව පොහොර දැමීම ද කරමු. ප්‍රශ්නයක් ජීවත්වන්නේ ආහාර නිසා යැයි තේරුම් ගැනීමට බුද්ධියක් අවශ්‍ය වේ. ඉහත සඳහන් පුද්ගලයාගේ අසහනයට හේතු වූ ආහාරය වුයේ අහංකාරකමයි. අයෙකුගේ අහංකාර උඬඟුකම අහක සිටින දුබලයෙකුගේ සිත දිරිමත් කිරීමට සමත්ය. ඒ අහංකාරකම දැක දිරිමත් වන ඔහු තමන්ගේ දියුණුව ගැන යමක් කිරීම වෙනුවට හිරිහැර කරන්නට යයි. අහංකාර අයෙක් අනුන් තුල ඉරිසියාව පහළ කරන්නට කටයුතු කරන්නෙකි. ඉරිසියාව පහල වන්නේ මානසික දුබලයින් තුලය. දුබලයන් දන්නේ දුබල ලෙසින් හැසිරීමටය.

උපත, පැවැත්ම හා විපත සිදුවන අයුරු දන්නා අයට ඕනෑ නම් උපත වැළැක්වීමට පුළුවන. එවිට පැවැත්ම හා නැතිවීම යන අංශ දෙක මතුවන්නේ නැත. උපත වැළැක්වීමට නොදන්නා අයට ප්‍රශ්නයේ පැවැත්මට හිතකර වූ පරිසරය හා ආහාර සැපයීම නතර කොට ප්‍රශ්නය නැතිකර ගැනීමට නොහැකියි.

-සුමනදාස සමරසිංහ, චිත්ත ධර්ම විද්‍යා පත්‍රය, 1984 ජූලි 1

Advertisements