ඔබ මෙයා අඳුනනවා ද?

එයා හිතන විදියට ම අනිත් අයත් හිතන්න ඕනෑ. එයා කියන දේ අනිත් අය අනුමත කරන්න ඕනෑ. එහෙම නැත්නම් එයාගෙන් කාටවත් උදව්වක් ගන්න බැහැ. එයා ඕන කේලමක් අහනවා. කෙනෙක් තව කෙනෙක් ගැන කේලම් කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවට බව මෙයා දන්නෙ නැහැ.

එයා හරි කැමැතියි හැමෝම එයාව මුරැංගා අත්තේ තියලා කතා කරනවාට කැමැති නම්.

එයා රටේ ලෝකෙ මිනිසුන්ට හරිම කරුණාවයි. ඒ වුනාට ගෙදර ඉන්නා අයට පෝරිසාදයෙක් වගේ තදයි.

එයා ළඟ බොරු සෝබන හරියට තියෙනවා. ලෝකෙට පේන්න වියදම් කරනවා. හැම දෙයක් ම කරන්නේ අනුන්ට ඕනාවට. අනුන්ට පේන්න. එයා කතා කරන්නෙ නිතරම තමන්ගෙ ම වර්ණනාව.

එයා ඉන්නෙ එයාගෙම ලෝකෙකයි. ඒ නිසා එයා දන්නෙ නැහැ අනිත් මිනිස්සු එයා ගැන හිතන හැටි. පුහු නම්බුව කුල මානයට මෙයා තරම් කැමති වෙන කෙනෙක් නැහැ.

මෙයා ඒ තත්වෙට පත්වෙලා ඉන්නෙ ඇයි? එයා පොත් කියවන්නෙ නැහැ. පොත් වලින් මොනවා ද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නෙ කියලා අහනවා. එයා දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනා ඒවා ඔක්කොම ඉගෙන ගෙන අවසානලු.

අන්න එයා ඔබට හමු වූවොත් එයාට මේ වචන ටික කියවීමට දෙන්න. එතකොට එයා දැනගනීවි “මම හිතා ඉන්නවාට වඩා ලෝකය විශාලයි” කියල.

-සුමනදාස සමරසිංහ, මනස සඟරාව

Advertisements