පරමාර්ථය

“සෑම මනුෂ්‍යෙකුම වටිනාකම මෙපමණ යැයි කියා කිව නොහැකි තරම් අගනා සත්වයෙකි. මගේ පරමාර්ථය වන්නේ සෑම සියළු මනුෂ්‍යෙකුටම තම අගය වටහා දීම, අසීමිත හැකියාවන් සහිත මිනිස් මොළයෙන් වැඩ ගැනීම සඳහා සිත මෙහෙයවන විද්‍යානුකූල ක්‍රමය වටහා දීම ය.

ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව මානසික, ආර්ථික, ශාරීරික හා අධ්‍යාත්මික සම්පත් ඔබට නොඅඩුව ළඟා කරගත හැකිය. පළමුව තමාගෙන් පටන් ගෙන අවට ලෝකයේ යහපත සඳහා මානසික වශයෙන් තම සිතිවිලි පරම්පරාව හැඩ ගස්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම ඔබ වෙත බෙදා දී ඇත.

මම ආරම්භ කළේ පළමුව මිථ්‍යා විශ්වාස හා ඇදහිලි පෙන්වා දී අධ්‍යාපනය, ආර්ථික හා ශාරීරික නිරෝගීතාවය වැඩි දියුණු කරගන්නා චිත්ත ධර්ම විද්‍යා නියාමයන් කියා දීමෙනි. මේ සඳහා ඉපැරණි සිතුවිලි රටාව වෙනුවට නව ලොවට ගැලපෙන නව චින්තන රටාවකට හැඩ ගස්වා ගත් සිතිවිලි රාමුවක ජීවත් වීමට උගත යුතුය.

අප සෑම කෙනෙකුටම ගත වූ සෑම මොහොතකටම වඩා ඉදිරියෙන් ඇති වටිනා කාලය යහපත් අන්දමට හසුරුවා ගත හැකිය. අපේ මොළය, අපේ පුද්ගලික, සමාජීය, දේශපාලනමය හෝ සාමූහික වශයෙන් යෝග්‍ය වන පරිසරයකට උචිත අන්දමට හැඩ ගස්වා ගැනීමට පුළුවන. මේ සඳහා මුලින් ම නිෂ්ඵල සිතුවිලි වල නිරත වීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය. වැඩි දෙනා තුල මෙතෙක් යටපත් වී “මලකඩ” කමින් පැවති දක්ෂතා, උද්‍යෝගය, උනන්දුව හා අවශ්‍යතාවයන් පණගන්වා, පසුබෑම, වැඩ කල් දැමීම, පුංචි වී හැකිළීම වෙනුවට ඕනෑම අපේක්ෂා භංගත්වයකට, සවුත්තු කිරීමකට, කුඩම්මා සැලකිලි වලට පෙරට වඩා එඩිතරව මුහුණ දෙමින්, සැඟවීම සඳහා කට්ට තුලට රිංගා ගැනීමෙන් තොරව එඩිතරව සමාජයට මුහුණ දීමට හැකි පිරිසක් බිහි කිරීම මගේ එකම පරමාර්ථයයි.”

-සුමනදාස සමරසිංහ

Advertisements